Str. Poterasi, Nr. 32, Sector 4, Bucuresti

Salarizarea

Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Read more