Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lifecontro/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lifecontro/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lifecontro/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Salarizarea - Life Cont Expert
Str. Poterasi, Nr. 32, Sector 4, Bucuresti

Salarizarea
Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului
individual de muncă. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă
fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
• Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte
adaosuri.
• Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi
salariat.
• Salariul este confidenţial.
• Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor.
• Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu
salariul de bază minim brut pe ţară.
• Pentru salariaţii cărora angajatorul le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi,
suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul
minim brut pe ţară prevăzut de lege.
• Conform H.G. nr. 937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată,sumă stabilită in bani care nu include
sporuri si alte adaosuri se stabileşte la 2080 lei lunar, pentru un program
normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43
lei/oră.
• Prin exceptie de la prevederile mentionate mai sus, începând cu data de 1
ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede
nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în
domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la
2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe
lună, reprezentând 14,044 lei/ora.
• Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1
ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include
sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal
de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Prevederile mai sus mentionate se aplică exclusiv domeniilor de activitate
prevăzute la art. 66 pct. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018.