Str. Poterasi, Nr. 32, Sector 4, Bucuresti

Life Cont Expert vine în ajutorul tău cu toate uneltele necesare înființării unei societăți. Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor din România este societatea cu răspundere limitată, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business, având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.

Formele juridice pe care le puteți alege:

 • Societate cu Răspundere Limitată
 • Persoană Fizică Autorizată
 • Întreprindere Individuală
 • Asociație Familială
 • Societate în Comandită Simplă
 • Societate în Nume Colectiv
 • Societate pe Acțiuni
 • Societate în Comandită pe Acțiuni

Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru înființarea unei firme:

 • Selectarea și rezervarea denumirii firmei/societății
 • Stabilirea obiectul de activitate, conform codului CAEN
 • Alegerea formei juridice din lista menționată
 • Alegerea tipului de impozit ce urmează să fie plătit (pentru micro întreprinderi 3% din venit, iar pentru restul societăților 16% din profit)
 • Decidem dacă firma este sau nu plătitoare de TVA
 • Decidem numărul de asociații, tipologia și numărul acestora( unde este cazul)
 • Elaborarea și redactarea actului constitutiv al întreprinderii
 • Depunerea la bancă a sumele ce reprezintă capitalul social
 • Achitarea tuturor taxelor juridice
 • Alegerea sediului social